EEN STUKJE GESCHIEDENIS

De naam verwijst naar één van de bekendste figuren uit Vlaams-Brabant, pater Damiaan, die in Molokai ‘Kamiano’ werd genoemd.

Dienstencentrum Kamiano is het antwoord van Stijn vzw op het tekort aan woon- en zorgondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel in de provincie Vlaams-Brabant. De naam verwijst naar pater Damiaan, één van de bekendste figuren uit Vlaams-Brabant, die in Molokai liefkozend ‘Kamiano’ werd genoemd.
Groenhoef in Scherpenheuvel werd gebouwd in samenwerking met vzw Martine Van Camp en het OCMW en opende de deuren in 2014.
Samen met de stad Zoutleeuw werd in het centrum van Zoutleeuw Ter Boogaerde gerealiseerd en in 2019 verwelkomden we hier onze eerste bewoners.
In 2021 openen twee nieuwe vestigingen in Hoegaarden:  Pierre Celishof en Brouwketel. Pierre Celishof is onze derde VAPH-afdeling. Uniek in het zorgaanbod in Hoegaarden is de combinatie met ‘Brouwketel’, een groep assistentiewoningen voor zelfredzame senioren. Zo kan de ouder wordende mantelzorger verder leven in de onmiddellijke nabijheid van iemand met een grote zorg- en ondersteuningsnood. Hiermee oriënteert dienstencentrum Kamiano zich op een nieuwe doelgroep.

Kwaliteitsbeleid

Dienstencentrum Kamiano staat voor kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening.
Hoe we dat realiseren schrijven we neer in het kwaliteitshandboek, dat voortdurend wordt bijgestuurd en geactualiseerd.  Zo garanderen we een aangename en warme omgeving om te wonen en te werken.

Medewerkers vinden het kwaliteitshandboek via het intern informaticanetwerk.
Anderen kunnen het raadplegen op eenvoudige vraag.

Privacy

We krijgen veel en vaak gevoelige informatie van zorggebruikers, hun netwerk, personeel, stagiaires, sollicitanten, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

We hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken deze persoonsgegevens met de nodige zorg en met respect voor het beroepsgeheim en volgens de regels van deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING VZW STIJN

In cijfers

Via onderstaande link vind je het jaarverslag uit 2019.

JAARVERSLAG