STIJN vzw

Kamiano is het antwoord van Stijn vzw op het tekort aan woon- en zorgondersteuning voor personen met NAH in Vlaams-Brabant.

Dienstencentrum Kamiano maakt deel uit van Stijn vzw, een netwerk van dienstverlenende organisaties die de zorg en het welzijn van kwetsbare mensen ter harte neemt en hen kansen biedt om een eigen levensweg te gaan samen met anderen.

Stijn vzw staat voor kwaliteitsvolle zorg, sociaal ondernemen, innovatie, wetenschappelijk onderbouwd handelen en intersectorale samenwerking.
Het netwerk zoekt actief naar nieuwe, externe partners om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Stijn vzw vindt het belangrijk dat mensen met een handicap dicht bij huis de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en gaat daarom voortdurend op zoek naar antwoorden op de blinde vlekken in het zorgaanbod.  In Vlaams-Brabant zijn er lange wachtlijsten voor aangepaste ondersteuning aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Om hieraan tegemoet te komen werd dienstencentrum Kamiano opgericht. Ondertussen zijn er 4 huizen gebouwd in Vlaams-Brabant. Groenhoef in Scherpenheuvel, Ter Boogaerde in Zoutleeuw en Pierre Celishof in Hoegaarden bieden woon- en zorgondersteuning aan personen met niet-aangboren hersenletsel. Brouwketel in Hoegaarden zijn assistentiewoningen voor zelfredzame 65-plussers.

Meer informatie: https://www.stijn.be/

Medewerkers dienstencentrum Kamiano

Maak kennis met onze organisatie

Het team van begeleiders:het warme hart van elk huis
Zij geven 24/24 de dagelijkse zorgen en organiseren activiteiten voor en met onze bewoners. De medische ondersteuning wordt gecoördineerd door een verpleegkundige of zorgkundige. Logistieke, administratieve en onderhoudsmedewerkers ondersteunen de directe zorg. De teamcoördinator stuurt het team aan en organiseert de dagelijkse werking.
De algemeen directeur:bepaalt samen met het directieteam de algemene werking
De algemeen directeur is lid van het coördinatieteam van Stijn vzw. Het coördinatieteam bepaalt het beleid van vzw Stijn, dat bekrachtigd wordt door het Bestuursorgaan van vzw Stijn.
Kamiano heeft een eigen Raad van Toezicht die advies geeft aan de directie.
Daarnaast heeft elke afdeling een Projectraad die mee instaat voor de fondsenwerving en vrijwilligerswerking.
Logistieke en ondersteunende functies
Het team van logistieke medewerkers zorgt voor het onderhoud in en rond onze huizen. Voor een aantal ondersteunende functies zoals personeelsadministratie, bewonersadministratie, boekhouding en keuken doen we beroep op ’t Weyerke, een ander dienstencentrum aangesloten bij Stijn vzw.
De pedagoog, kwaliteitscoördinator en sociale dienst: adviseren de teams
Zij behartigen de belangen van de bewoners en hun netwerk en bewaken de kwaliteit van de dienstverlening.

Visie en waarden

Kamiano is een dienstencentrum voor personen die gespecialiseerde hulp nodig hebben. Onze deskundigheid ligt in het aanbieden en/of coördineren van zorg aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel (of handicap) of aanverwante problematiek.

ONTDEK ONZE VISIE